Tiedotteet 2011


Käsipalloliiton Huippu-urheilujärjestelmän kehittämisprosessi
[16.12.11]
Kehitysohjelma on Olympiakomitean lajiliitoille suunnattu tukiohjelma, jonka Käsipalloliitto on käynnistänyt syksyllä 2011. Ohjelman tavoitteena on rakentaa käsipallolle huippu-urheilujärjestelmä, joka pystyy vastaamaan 2010-luvun kansainvälisen kilpailun haasteisiin.

Kehitysohjelma on intensiivinen, yli vuoden kestävä yhteistyöprosessi, johon Olympiakomitean ja lajiliiton ohella osallistuvat valtakunnallisten valmennuskeskusten ja KIHU:n asiantuntijat.

Työskentely muodostuu 4-6 viikon välein pidettävistä lähijaksopäivistä ja niiden välissä tehdyistä välitehtävistä. Käsipallosta prosessiin osallistuu 18 henkilön ryhmä, joiden joukossa on liiton huippu-urheilutoiminnasta vastaavien ohella myös liiton luottamus- ja operatiivinen johto sekä seuratyö- ja valmennuspuolen asiantuntijoita.

Ryhmä kokoontuu kauden aikana seitsemän kertaa työstämään erilaisia teemoja. Aiheita, joita kokouksissa ja etätehtävissä työstetään, voidaan jakaa viiteen pääryhmään:

  1. LAHJAKKUUSPOTENTIAALI
  2. OSAAMINEN
  3. RAKENTEET JA RESURSSIT
  4. TOIMINTATAVAT
  5. MUU TUKEVA HUIPPU-URHEILUKULTTUURI
Jokainen osa-alue on sitten jaettu pienempiin työstettäviin osiin. Esimerkiksi Lahjakkuuspotentiaali ei pelkästään koske pelaajia vaan myös valmentajia ja tukitoimia.

Käsipallon kehittämisryhmä koostuu seuraavista henkilöistä:
Käsipalloliitto: Jari Henttonen, Tomi Puikkonen, Thomas Lindström, Annamari Jääskeläinen, Toni Kallio, Jani Vaskola, Christian Segersven, Mikael Källman, Joanna Palmén, Petri Heino, Birgitta Lindholm, Birgitta Sjöholm, Jan Stolt, Björn Nylund, Björn Monnberg, Dan Berglund, Katri Koskela, Jan Silén.

Olympiakomitea: Jorma Vertainen, Asko Härkönen, Kari Niemi-Nikkola, Raimo Summanen.

Tämän ryhmän lisäksi projektissa on mukana useita ulkopuolisia asiantuntijoita suomalaisen huippu-urheilun eri saroilta.

Käsipalloilijan urapolku
Kehittämistyön ytimessä on urheilijan valmennusarki. Merkittävänä osana kehitysohjelmaa on käsipalloilijan urapolku. Käsipalloilijan urapolku on kuvaus siitä, kuinka matka kohti maailman huippua tulisi lajissa parhaimmillaan rakentaa. Yksilöt etenevät polulla luonnollisesti yksilöllisten taipumustensa ja harjoitustaustansa mukaisesti, mutta polku kertoo konkreettisesti sen, mitä taitoja, harjoitusmääriä ja valmennuksen sisällön painopisteitä polulla tulisi eri ikävaiheissa olla.

Polku luo myös kuvaa eri vaiheissa olevien toimijoiden rooleista ja yhteistyötarpeista. Samalla se taustoittaa ja ottaa kantaa ratkaisuihin, joita urheilijan olisi kyseisessä lajissa tarkoituksenmukaista tehdä esim. urheilun ja opiskelun yhteensovittamisessa.

Urheilijan polku antaa päälinjat toiminnalle. Yksityiskohtaista sovellusta tulee tehdä yhteistyössä henkilökohtaisen valmentajan kanssa.

Huippu-urheilun muutosryhmä on käynnistänyt suomalaisten lajiliittojen yhteisen Urheilijan Polkujen kehittämistyön tammikuussa 2011. Työn tavoitteena on varmistaa keskeisille toimijoille yhteinen, innostava ja konkreettinen viitekehys ja samalla yhteinen terminologia huippu-urheilun muutostyölle.

Tavoitteena on, että käsipalloilijan polku on valmis jalkautettavaksi kevään aikana. Urapolun on tarkoitus toimia myös valmennuksen ja valmentajakoulutuksen ”ohjenuorana”.

Lisää aiheesta:
Huipulle tähtäävän käsipallopelaajan urapolku (PDF)


    
HC WEST 2004